Služby

- zemní a výkopové práce

- těžba zemin a sypkých hmot

- odstranění skalních masívů pomocí hydraulických fréz a kladiv

- výstavba a rekonstrukce komunikace

- výstavba a rekonstrukce parkoviště

- autodoprava

- demolice objektů

- recyklace sutí

- ukládání zemin na skládku

- výkop a pokládka inženýrských sítí

- pokládka kamenné a betonové dlažby včetně dodání

- pokládka betonových a kamenných obrubníku včetně dodání

- řízené protlaky

- domovní přípojky vody, plynu, kanalizace

- pronájem strojů s obsluhou

- výstavba a rekonstrukce splaškové kanalizace

- výstavba a rekonstrukce dešťové kanalizace

- oplocení průmyslových a bytových objektů

- výkop a čištění rybníků a vodotečí